Over ons

De Kroonbede is initiatief van Haagse kerken in samenwerking met MissieNederland. Het is een laagdrempelige viering voor politici en burgers. De jaarlijkse kerkdienst wordt sinds het jaar 2000 in de week voorafgaand aan Prinsjesdag gehouden. Sinds 2017 bidden wij op Prinsjesdag (en de dag erna) 24 uur voor politiek Den Haag.

Het organisatiecomité van de Kroonbede is geïnspireerd door de volgende tekst uit de bijbel: “Allereerst vraag ik je te bidden, te smeken en te danken voor alle mensen, voor koningen en alle andere gezagsdragers. Vraag dat wij een ongestoord en rustig leven kunnen leiden, waardig en in alle opzichten toegewijd aan God“. Citaat van apostel Paulus uit de 1e brief aan Timotheüs hoofdstuk 2.

Het Comité Kroonbede bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende Haagse kerken en werkt samen met Missie Nederland.

Leden van het comité zijn:

– David van Keulen (Voorzitter)

– Judith Klokkenburg (Penningmeester)

– Josine Wiskerke (Communicatie)

– Maarten Groen (Kerkdienst)